[1]
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ., ‘Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 83–98, Σεπτεμβρίου 2018.