[1]
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ., ‘Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 99–110, Σεπτεμβρίου 2018.