[1]
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ., ‘Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 207–224, Σεπτεμβρίου 2018.