[1]
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ., ‘Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 237–250, Σεπτεμβρίου 2018.