[1]
ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κ. Θ., ‘Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 281–296, Σεπτεμβρίου 2018.