[1]
ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ., ‘Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 347–356, Σεπτεμβρίου 2018.