[1]
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε. Ν., ‘Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 375–386, Σεπτεμβρίου 2018.