[1]
ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α., ‘Η ζωγραφική του Δαβίδ του Σελενιτσιώτη στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Καστοριά (1727). Σχόλια και παρατηρήσεις’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 399–414, Σεπτεμβρίου 2018.