[1]
ΛΙΑΚΟΣ Δ., ‘Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 427–438, Σεπτεμβρίου 2018.