[1]
ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α., ‘Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 439–457, Σεπτεμβρίου 2018.