[1]
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Nano CHATZIDAKI) Ν., ‘Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 455–457, Σεπτεμβρίου 2018.