[1]
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Π. Λ., ‘Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 1–4, Ιανουαρίου 2018.