[1]
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Β., ‘Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 40, σσ. 61–86, Δεκεμβρίου 2019.