[1]
ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α., ‘Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 40, σσ. 299–323, Δεκεμβρίου 2019.