[1]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π., ‘Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 40, σσ. 448–450, Δεκεμβρίου 2019.