[1]
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. και ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ., ‘Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 42, σσ. 93–128, Ιανουαρίου 2023.