[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., ‘Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 26, σελ. 35–50, Ιουλίου 2011.