[1]
ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α., ‘Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 22, σσ. 287–296, Ιουλίου 2011.