[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ., ‘Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 24, σσ. 185–194, Ιουλίου 2011.