[1]
ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π., ‘Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 28, σελ. 181–192, Νοεμβρίου 2011.