[1]
ΞΑΝΘΑΚΗ Θ., ‘Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 29, σελ. 169–184, Νοεμβρίου 2011.