[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., ‘Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 31, σελ. 11–16, Νοεμβρίου 2011.