[1]
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ., ‘Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, σσ. 13–28, Ιανουαρίου 1972.