[1]
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ‘Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, σσ. 180–190, Ιανουαρίου 1972.