[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., ‘Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Λιγουριού Αργολίδος (πίν. 1-6)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σσ. 1–30, Ιανουαρίου 1974.