[1]
ΜΟΥΡΙΚΗ Ν., ‘Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σελ. 79–119, Ιανουαρίου 1974.