[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ., ‘Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 9, σσ. 249–260, Ιανουαρίου 1979.