[1]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E., ‘Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 10, σσ. 181–198, Ιανουαρίου 1981.