[1]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E., ‘ Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι’., ΔελτίονΧΑΕ, τ. 12, σσ. 305–328, Ιανουαρίου 1986.