[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ., ‘Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου Λαθρήνου στη Νάξο’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 16, σσ. 139–154, Ιανουαρίου 1992.