[1]
ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε., ‘Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 33, σσ. 105–118, Μαρτίου 2014.