[1]
ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ., ‘Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 33, σελ. 323–332, Μαρτίου 2014.