[1]
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α., ‘Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, τχ. 1-2, σσ. 75–79, Απριλίου 2013.