[1]
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Χ., ‘Αντιφώνησις του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, τχ. 1-2, σσ. 82–83, Απριλίου 2013.