[1]
ΣΤΡΑΤΗΣ Ε. Γ., ‘Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 3–14, Απριλίου 2013.