[1]
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ι., ‘Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 15–34, Απριλίου 2013.