[1]
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. Κ. και ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α., ‘Ανέκδοτα βυζαντινά μνημεία εν Θράκη’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 62–66, Απριλίου 2013.