[1]
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π., ‘Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 67–76, Απριλίου 2013.