[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Βιβλιογραφία’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 83–89, Απριλίου 2013.