[1]
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α., ‘Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 90–91, Απριλίου 2013.