[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘†Η αείμνηστος βασίλισσα Όλγα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 92–93, Απριλίου 2013.