[1]
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α., ‘Ευάγγελος Στράτης’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 94–96, Απριλίου 2013.