[1]
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 1, σελ. 18, Απριλίου 2013.