[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ‘Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σελ. 32–62, Απριλίου 1894.