[1]
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γ., ‘Η Παναγία των Αθηνών’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σελ. 80–81, Απριλίου 1894.