[1]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ‘Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 99–100, Απριλίου 1894.