[1]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ., και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ., ‘Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 112–115, Απριλίου 1894.