[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Η Μονή της Οσίας Φιλοθέης (έκθεση)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 129–131, Απριλίου 1894.