[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε., ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., και ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ‘Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 131–134, Απριλίου 1894.