[1]
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α. και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ., ‘Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 151–152, Απριλίου 1894.